Vinil adhesiu

Publieco | Vinil Adhesiu

És possible imprimir paper gràcies a la tècnica Offset.

Una impremta Offset transfereix per mitjà de planxes el disseny al paper o adhesiu.

Es pot entregar en diferents formats. Fulles tallades amb adhesius o bé una petita bobina amb els adhesius col·locats un al costat de l’altre. Segons l’ús que se li vulgui donar, es farà d’una manera o d’una altra.