Transfers

Publieco | Transfers

En aquesta tècnica apliquem el que és objecte d’impressió en un paper (transfer). Després, el paper és aplicat sobre el producte amb l’ajuda de l’escalfor.

Durant aquest procés el paper transfer deixa anar i aplica el disseny al producte gràcies a la pressió i l’alta temperatura.

Aquesta tècnica és molt apropiada per a productes flexibles: tela dels paraigües, bosses i gorres que han de ser marcades en zones poc usuals. Aquesta tècnica utilitza dues metodologies: transfer i transfer digital.