Tasses

Publieco | Tasses

Per a imprimir tasses s’utilitza un paper especial que és processat mitjançant serigrafia.

S’enganxa el paper en el producte a imprimir i després es col·loca a un forn.

Gràcies a l’escalfor la tinta és transferida a la tassa, aquest marcatge queda fix i és inalterable.